Thành viên

Là thành viên của Sài Gòn của tui bạn được:
- Chia sẻ kiến thức của mình cho cộng đồng và tích luỹ điểm
- Được tích luỹ điểm khi đăng nhập mỗi ngày
- Tham gia bình luận 
Ngoài ra bạn còn rất nhiều quyền lợi khác, mời bạn xem tại https://saigoncuatui.xyz/thong-tin/quyen-loi-tac-gia.php